Psychotherapeutische gesprekken - Maan Psychiatrie

Psychotherapeutische gesprekken

Psychotherapeutische gesprekken

Psychotherapeutische gesprekken die vorm worden gegeven vanuit de cognitieve gedragstherapie (CGT), client-centered therapie, psycho-analyse, narratieve therapie en systeemtherapie. Ook kan er EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing) worden ingezet.