Privacy Policy - Maan Psychiatrie

Privacy Policy

 

Maan Psychiatrie, gevestigd aan Bunderstraat 124, 6231 EM Meerssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@maanpsychiatrie.nl

www.maanpsychiatrie.nl

Bunderstraat 124, 6231 EM Meerssen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maan Psychiatrie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u of uw verwijzer deze aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Maan Psychiatrie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN)
– diagnose en behandelgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maan Psychiatrie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het leveren van zorg.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maan Psychiatrie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maan Psychiatrie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens worden goed beveiligd en niet langer bewaard dan noodzakelijk. Voor medische gegevens is de bewaartermijn 20 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maan Psychiatrie verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maan Psychiatrie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U heeft het recht op inzage in uw dossier. Inzage in het dossier zal altijd plaatsvinden op het adres van de Maan Psychiatrie.

U heeft het recht om te vragen om correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens. Verwijdering van medische gegevens kan echter pas plaatsvinden 20 jaar na de laatste behandeling.

Maan Psychiatrie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maan Psychiatrie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maanpsychiatrie.nl.